หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
ปราสาทสังข์ศิลป์ชัย
อบต.บ้านจารย์ ยินดีต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
1
2
3
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
นายอิทธิพล ร่วมพัฒนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
สายตรงนายก
085-638-8008
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 095-6704695
 
 
 
 
  กิจกรรม
  กิจการสภา
   
   
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In [ 25 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 27 
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเริ่มจากบ้านนายประทีป พรมวั [ 25 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 42 
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) [ 25 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 42 
   
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) บ้านดกคปืด [ 8 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 63 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) บ้านโกคไทร [ 8 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 56 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ สำหรับใช้งานในที่ทำการ [ 8 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 64 
   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศ e-GP
ในเครือข่าย
 
 
ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบการขึ้นทะเบียน และการแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1917  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
แนวทางการแก้ไขและการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่มีผลจากคำสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครอง ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว4360  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.4/ว1918  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1914  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1916  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ผลการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (Community Design) กพส. มท 0810.6/ว1894  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรผู้ใช้น้ำ กพส. มท 0810.4/ว1915  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1911  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1908  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ขอเชิญประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1891 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานรับงบประมาณ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1912  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว26 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1]  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
แนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1893 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานผ่านระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report) (ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน) กรมการปกครอง ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว1658  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo and Symposium 2022) กพส. มท 0810.6/ว1875  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว1882  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
แนวทางรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1890  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 สน.คท. มท 0808.3/ว1849 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร] [เอกสาร]  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4437  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2565) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว1881 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
เพื่อขอทราบข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.4/ว1887  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1884 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มิ.ย. 2565 ]
การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/7451  [ 22 มิ.ย. 2565 ]
การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/7452  [ 22 มิ.ย. 2565 ]
การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/ว1880  [ 22 มิ.ย. 2565 ]
 
 
สร 0023.5/ว3146 แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน  [ 27 มิ.ย. 2565 ]    
สร 0023.5/ 8714 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอพนมดงรัก)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]    
สร 0023.5/ว455 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน พฤษภาคม 2565 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
สร 0023.5/ว454 แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2565 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
สร 0023.5/ว453 แนวทางการพิจาณราลักษณะงานตามประเภทสาขางานก่อสร้าง (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
สร 0023.3/ว3126 แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัทฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ของกลุ่มพื้นที่ 1, กลุ่มพื้นที่ 2 และกลุ่มพื้นที่ 3 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
สร 0023.3/ว3125 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
สร 0023.3/ 3121 การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
สร 0023.3/ว3120 การสำรวจข้อมูลการเรียกเก้บค่าใช้บริการห้องน้ำในสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
สร 0023.3/ว452 แนวทางรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
สร 0023.3/ว3119 การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
สร 0023.1/ว451 กำหนดการจัดงาน FTI Expo 2022 [ แนบ1 ]  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
สร 0023.3/ว3095 การดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาด้านการจัดการสาธารณภัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
สร 0023.3/ 8573 ขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
สร 0023.3/ว3076 ประกาศใใช้ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช้าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
สร 0023.3/ว3072 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน (พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชน) ประจำปี 2565  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
สร 0023.3/ว3069 การประกวดบทเรียนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลทางการเรียนรู้ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (School lunch CDigital Learning : SLDL)  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
สร 0023.3/ว3066 การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
สร 0023.3/ว3065 การดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปบมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
สร 0023.2/ 8558 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (ก.จ.จ.สุรินทร์) แทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
 
 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อท [ 28 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อ [ 28 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
ทม.สุรินทร์ 27 มิ.ย. 65 พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายชุมชนตาดอก [ 27 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ตรึม 25/6/2565 ภาพกิจกรรม การแข่งขันกีฬาตำบลตรึม ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้รับเกียรติ [ 27 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
ทม.สุรินทร์ แจ้งประชาสัมพันธ์ กำหนดการทำความสะอาดสถานที่และตลาดในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ประจ [ 27 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 11 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู [ 27 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ตั๋ว จำนวน 2 ร [ 27 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
ทม.สุรินทร์ 26 มิ.ย. 65 พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายชุมชนบูรพาราม [ 27 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
ทม.สุรินทร์ 25 มิ.ย. 65 พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายชุมชนหลังตลาด [ 25 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
ทม.สุรินทร์ 24 มิ.ย. 65 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำฝนแบบเคลื่อนที่ [ 25 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
ทม.สุรินทร์ 24 มิ.ย. 65 พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายชุมชนศรีบัวราย 1 , 2 [ 25 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 9 
ทม.สุรินทร์ 23 มิ.ย. 65 ตรวจเช็คความพร้อมเครื่องสูบน้ำ(ชนิดหาบหาม) [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 11 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเ [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 13 
อบต.บ้านจารย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 31/2565 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 18 
ทม.สุรินทร์ 23 มิ.ย. 65 พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายชุมชนบำรุงราษฎร์ [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 12 
 
 


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า (ทั้งสองข้าง) ถนนเทศบาล 1 จากสามแยกถนนเทศบ [ 24 มิ.ย. 2565 ]ทม.สุรินทร์ จ้างซ่อมตู้คอนโทรล ๓ แยกทองธารินทร์ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร [ 23 มิ.ย. 2565 ]ทม.สุรินทร์ จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัส 420-49-0058 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา จำนวน 32 รายก [ 23 มิ.ย. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุการเกษตร เลื่อยยนต์ รหัสครุภัณฑ์ 068-65-0001-068-65-0002 จำนวน 4 ชุด โด [ 23 มิ.ย. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน 25 รา [ 23 มิ.ย. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการเรียนรู้สัปดาห์ทางภาษาอังกฤษ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพ [ 23 มิ.ย. 2565 ]อบต.บ้านจารย์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 23 มิ.ย. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุโครงการบริการจัดการขยะในโรงเรียน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานราชการทั่วไปของเท [ 22 มิ.ย. 2565 ]ทม.สุรินทร์ จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ยี่ห้อ OLYMPIA COMPACT ๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๔-๖๑-๐๐๔ [ 22 มิ.ย. 2565 ]ทม.สุรินทร์ จ้างล้างและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งอะไหล่รถตักหน้า-ขุดหลัง รหัส 018-43-0005 จำนวน 4 รายการ [ 22 มิ.ย. 2565 ]อบต.ตรึม จ้างเหมาบริการรถโดยสาร ไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน จำนวน ๔ วัน โดยวิธีเฉพ [ 22 มิ.ย. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำถน [ 21 มิ.ย. 2565 ]ทม.สุรินทร์ จ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาลเมืองสุรินทร์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉ [ 21 มิ.ย. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้สำนักงานสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]

 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 


ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 23 มิ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านมะโน หมุ่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.บ้านจารย์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 โดยวิ [ 7 มิ.ย. 2565 ]

   
   
 
ข้อมูลผู้เสียภาษี (11 เม.ย. 2565)    อ่าน 67  ตอบ 1  
ช่องทาง ถาม-ตอบ หรือ Q&A (15 ก.พ. 2565)    อ่าน 63  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.บ้านจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 ธ.ค. 2563)    อ่าน 262  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
ระเบียบ แบบฟอร์ม หนังสือต่างๆ
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่
ประชาชน
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหา
ความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
 

สินค้า OTOP ตำบลบ้านจารย์

ลานกิจกรรม/ลานกีฬา
 
 
 
 
     
 
 
 
 
   
 
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
 
E-Service
 
ใบแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ใบขอสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
   
 
การจัดการองค์ความรู้
KM
   
   
   
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
   
   
 
   
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านจารย์ ปรับปรุงการบริการด้านใดมากที่สุด
  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
  ด้านความสะดวกในการเข้าถึงจุดบริการ
  ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่ง free wifi น้ำดื่ม เป็นต้น
  ด้านความสะดวกของระบบ/ขั้นตอนการให้บริการ/การรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการ
  ด้านระบบเทคโนโลยีในการให้บริการ
  ไม่ต้องการมีงานบริการครบถ้วนตามความต้องการแล้ว
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150 โทรศัพท์ : 044-558565 โทรสาร : 044-558566
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
จำนวนผู้เข้าชม 2,623,604 เริ่มนับ 26 พ.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
 

อบต.บ้านจารย์

ศพด.บ้านจารย์

ศพด.บ้านโคกไทร

ศพด.บ้านอังกอล

ศพด.บ้านมะโน