หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
ปราสาทสังข์ศิลป์ชัย
อบต.บ้านจารย์ ยินดีต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
1
2
3
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
นายอิทธิพล ร่วมพัฒนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
สายตรงนายก
085-638-8008
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 095-6704695
 
 
 
 
  กิจกรรม
  กิจการสภา
   
   
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ ขนาดอา [ 4 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 30 
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In [ 25 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 58 
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเริ่มจากบ้านนายประทีป พรมวั [ 25 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 78 
   
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) บ้านดกคปืด [ 8 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 94 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) บ้านโกคไทร [ 8 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 84 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ สำหรับใช้งานในที่ทำการ [ 8 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 92 
   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศ e-GP
ในเครือข่าย
 
 
​แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2453  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษา ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2467 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สถ. พ.ศ. 2566 - 2570 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว2455  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือทางวิชาการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการระบบสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมให้กับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2446  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2460  [ 11 ส.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว2463 [รายชื่อ]  [ 11 ส.ค. 2565 ]
กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2452  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอเลื่อนกำหนดวันรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศครั้งแรก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2449  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ประสานงานโครงการ รายนายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ กสว. มท 0820.3/ว2445 [เอกสารแนบ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2444 [คู่มือฯ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กม. มท 0804.5/ว2419 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [QR-CODE]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2441 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ขอส่งฐานข้อมูลป่าชุมชนที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ กสว. มท 0820.3/ว2434 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [จังหวัดแนบท้าย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว2436 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.4/ว2426 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [บัญชีรายชื่อ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กค. มท 0803.3/ว2431 [รายชื่อ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2427  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การขยายเวลาการบันทึกข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2528  [ 9 ส.ค. 2565 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว116  [ 9 ส.ค. 2565 ]
หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว5605 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 9 ส.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.4/ว2423  [ 9 ส.ค. 2565 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2414  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2410  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2395  [ 8 ส.ค. 2565 ]
 
 
สร 0023.5/ว577 ารดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
สร 0023.5/ว3976 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอเมืองสุรินทร์ และนายอำเภอรัตนบุรี)  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
สร 0023.2/ว576 การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ว575 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 10/2565  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ว3962 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ว3959 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ว3958 การสำรวจผู้ประกอบการจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ว3957 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ว3955 การอนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 รวม 29 จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 (นายอำเภอปราสาท ศีขรภูมิ บัวเชด และเขวาสินรินทร์)  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ว3942 ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ว3941 การประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ FDA Center  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ว3945 การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย (นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์)  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ 296 บันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสำโรงทาบ) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
สร 0023.1/ว574 มอบหมายภารกิจเตรียมการรับเสด็จฯ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) [ แนบ1 ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ว573 ขอความอนุเคราะห์เชิญนายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในจังหวัดสุรินทร์เข้าประชุม (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ว572 แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
สร 0023.2/ว571 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (ครั้งที่ 5) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ว3892 การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2565  [ 9 ส.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ว3891 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร การค้นหา คัดกรอง ป้องกัน ภาวะเสี่ยงต่อการมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย  [ 9 ส.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ว3888 คำแนะนำของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดสุรินทร์  [ 9 ส.ค. 2565 ]    
 
 
ทม.สุรินทร์ 12 ส.ค. 65 พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ (พุ่มทอง-พุ่มเงิน) [ 13 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
ทม.สุรินทร์ 12 ส.ค. 65 จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดบูรพารามฯ [ 12 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
ทม.สุรินทร์ 12 ส.ค. 65 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ [ 12 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
ทม.สุรินทร์ 12 ส.ค. 65 พิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายพระราชกุศลฯ 2 [ 12 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
ทม.สุรินทร์ 12 ส.ค. 65 พิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายพระราชกุศลฯ 1 [ 12 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
ทม.สุรินทร์ 11 ส.ค. 65 ประชุมสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 [ 12 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
ทม.สุรินทร์ 11 ส.ค. 65 กิจกรรมวันแม่และโครงการเพิ่มทักษะชีวิตสำหรับผู้สูงวัย2 [ 12 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
ทม.สุรินทร์ 11 ส.ค. 65 กิจกรรมวันแม่และโครงการเพิ่มทักษะชีวิตสำหรับผู้สูงวัย1 [ 12 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
ทม.สุรินทร์ 11 ส.ค. 65 กิจกรรมวันแม่ และโครงการเพิ่มทักษะชีวิตสำหรับผู้สูงวัย [ 12 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
ทม.สุรินทร์ 10 ส.ค. 65 การประชุมหารือการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองฯ [ 12 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
ทม.สุรินทร์ 10 ส.ค. 65 ประเมินเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 [ 12 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
ทม.สุรินทร์ 10 ส.ค. 65 บันทึกเสียงถวายพระพร ฯ [ 12 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
อบต.บ้านจารย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 42/2565 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านจารย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 41/2565 กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา ประจำปี พ.ศ.256 [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทม.สุรินทร์ 10 ส.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานฯ [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
 
 


ทม.สุรินทร์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ วิภัชศึกษา ด้วยวิธ [ 11 ส.ค. 2565 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศ [ 11 ส.ค. 2565 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบ [ 11 ส.ค. 2565 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ [ 11 ส.ค. 2565 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนเมืองสุรินทร์ [ 11 ส.ค. 2565 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ วิภัช [ 11 ส.ค. 2565 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ สุริน [ 11 ส.ค. 2565 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]


ทม.สุรินทร์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ วิภัชศึกษา ด้วยวิธ [ 11 ส.ค. 2565 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อแผงกั้นห้องปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2565 ]


ทม.สุรินทร์ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 1 คัน พร้อมถังรองรับขยะมูลฝ [ 10 ส.ค. 2565 ]


ทม.สุรินทร์ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เครื่องอัดอากาศ (ปั๊มลม) รหัสพัสดุ ๐๗๐-๖๔-๐๐๐๑ [ 10 ส.ค. 2565 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘ รายการ รถดับเพลิง เบอร์ ๑ ทะเบียน บก ๓๐๑๖ สุริ [ 10 ส.ค. 2565 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุ จำนวน ๘ รายการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พ [ 10 ส.ค. 2565 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2565 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ งานรักษาความสงบ ฝ่ายปกครอง สำนักปลั [ 10 ส.ค. 2565 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2565 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ [ 10 ส.ค. 2565 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2565 ]
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการอบต. บ้านจารย์ หมู่ที่ 1 ด้ว [ 9 ส.ค. 2565 ]โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการอบต. บ้านจารย์ หมู่ที่ 1 [ 5 ส.ค. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2565 ]

   
   
 
ข้อมูลผู้เสียภาษี (11 เม.ย. 2565)    อ่าน 106  ตอบ 1  
ช่องทาง ถาม-ตอบ หรือ Q&A (15 ก.พ. 2565)    อ่าน 83  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.บ้านจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 ธ.ค. 2563)    อ่าน 284  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
ระเบียบ แบบฟอร์ม หนังสือต่างๆ
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่
ประชาชน
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหา
ความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
 

สินค้า OTOP ตำบลบ้านจารย์

ลานกิจกรรม/ลานกีฬา
 
 
 
 
     
 
 
 
 
   
 
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
 
E-Service
 
ใบแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ใบขอสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
   
 
การจัดการองค์ความรู้
KM
   
   
   
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
   
   
 
   
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านจารย์ ปรับปรุงการบริการด้านใดมากที่สุด
  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
  ด้านความสะดวกในการเข้าถึงจุดบริการ
  ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่ง free wifi น้ำดื่ม เป็นต้น
  ด้านความสะดวกของระบบ/ขั้นตอนการให้บริการ/การรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการ
  ด้านระบบเทคโนโลยีในการให้บริการ
  ไม่ต้องการมีงานบริการครบถ้วนตามความต้องการแล้ว
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150 โทรศัพท์ : 044-558565 โทรสาร : 044-558566
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
จำนวนผู้เข้าชม 2,951,950 เริ่มนับ 26 พ.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 

อบต.บ้านจารย์

ศพด.บ้านจารย์

ศพด.บ้านโคกไทร

ศพด.บ้านอังกอล

ศพด.บ้านมะโน