หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
 
 
  ประวัติความเป็นมา  
 
ประวัติตำบล
 
 
ตำบลบ้านจารย์ เดิมอยู่ในเขตการปกครองของตำบลกระเทียม ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2468 กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้จังหวัดสุรินทร์ จัดตั้งตำบลใหม่แยกจากตำบลกระเทียม โดยใช้ชื่อว่า “ตำบลบ้านจารย์” มีจำนวน 11 หมู่บ้าน ที่ใช้ชื่อนี้เนื่องจากบ้านจารย์ เป็นหมู่บ้านอันดับที่ 1 และได้จัดตั้งเป็น หมู่ที่ 1
ในจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จึงใช้ชื่อตำบลบ้านจารย์นับจากนั้นมา คำว่า”จารย์”
มีอยู่ 2 ความหมาย คือ มาจากคำว่า “อาจารย์” และอีกชื่อหนึ่งคือชื่อของ
“ต้นจาน”ที่ขึ้นอยู่มากมายในตำบลนี้ แต่ปัจจุบันยังมีอยู่ ที่หนองจารย์ ต่อมาประมาณปีพุทธศักราช 2505 ได้แบ่งแยกหมู่บ้านออกบางส่วนจำนวน 4 หมู่บ้าน ไปจัดตั้งตำบลใหม่ คือ ตำบลสะกาด ทำให้ตำบลบ้านจารย์ มีเหลืออยู่เพียง 7 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 - 7 ต่อมาได้มีราษฎรอพยพมาจากถิ่นอื่น ส่วนใหญ่มาจากแถบอำเภอลำดวนและอำเภอท่าตูม มาตั้งรกรากที่ตำบลบ้านจารย์ จนได้รับการจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันตำบลบ้านจารย์ มีจำนวน 13 หมู่บ้าน
 
ประวัติหน่วยงาน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ เดิมจัดตั้งเป็นสภาตำบล
บ้านจารย์ ต่อมาได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2538 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
มีโครงสร้างการบริหารงานครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านจารย์ทั้งตำบล
ตราสัญลักษณ์
 
ความหมายของ LOGO อบต.
  ถิ่นเมืองเก่า ข้าวอินทรีย์ ประเพณีโบราณ ตำนานสังข์ศิลป์ชัย
ความหมายของ LOGO อบต.
  ปราสาทสังข์ศิลป์ชัย
  นาข้าว
  ต้นจารย์
 
ที่ตั้ง
 
 
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของที่ว่าการอำเภอสังขะ และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสังขะ ประมาณ 14 กิโลเมตร มีทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2283 สายสังขะ - ช่องจอม ตัดผ่านพื้นที่ตำบลบ้านจารย์
 
จำนวนประชากร
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 8,118 คน แยกเป็น
  ชาย  จำนวน 4,064 คน คิดเป็นร้อยละ 50.06
  หญิง จำนวน 4,054 คน คิดเป็นร้อยละ 49.94
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,070 ครัวเรือน
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ และตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 
ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ตำบลกระเทียม
อำเภอสังขะ
จังหวัดสุรินทร์
ตำบลบ้านจารย์
ตำบลบ้านชบ
อำเภอสังขะ
จังหวัดสุรินทร์
ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ และตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
 
 
เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านจารย์ 304 280 584 173
2 บ้านกันเต็ล 241 234 475 136
3 บ้านมะโน 442 466 908 253
4 บ้านอังกอล 368 351 719 149
5 บ้านโพธิ์ 313 299 612 155
6 บ้านระนุก 373 356 729 186
7 บ้านตาแอก 436 435 871 235
8 บ้านโคกไทร 402 399 801 192
9 บ้านโคกปืด 267 282 549 135
10 บ้านโคกเมือง 134 139 273 68
11 บ้านแสงทอง 221 219 440 109
12 บ้านโคกไทรงาม 451 458 909 219
13 บ้านหนองระหาร 112 136 248 60
  รวม 4,064 4,054 8,118 2,070
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150 โทรศัพท์ : 044-558565 โทรสาร : 044-558566
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
จำนวนผู้เข้าชม 2,951,710 เริ่มนับ 26 พ.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์